Đấu giá

Thông báo bán đấu giá vật tư thu hồi từ tháo dỡ

 

Thông báo bán đấu giá đất phong hóa các bãi vật liệu

 

Đối tượng và quy trình đấu giá tài sản

Bất động sản: Đất đai, nhà xưởng, cao ốc văn phòng…. Động sản: Trang máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất…. Công bố thông tin vật phẩm được đấu giá

 

Thông báo đấu giá

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 7
    Số người truy cập: 1604132
Dự án đã thực hiện