Chi tiết dịch vụ

Thông báo bán đấu giá QSD 21.802,0 m2 đất tại KP1, P3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Khu đất Bảo tàng tỉnh)

            

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  06/TB - ĐGTS                                                                     TP HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2016

                                                                      THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp)  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số  45/HĐ-BĐG, ngày 27/07/2016) như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 21.802,0 m2 đất tiếp giáp đường 30/04 đoạn từ ngã ba Mũi Tàu đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo tại Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Khu đất Bảo Tàng tỉnh) như sau:

-         Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 121/SĐ-TĐCL, tỷ lệ: 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 30/6/2016 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 06/7/2016.

-         Diện tích khu đất đấu giá: 21.802,0 m2, có tứ cận như sau:

+ Phía Đông     : Giáp đất dân;

+ Phía Tây        : Giáp đường 30-4, lộ giới 38 m;

+ Phía Nam       : Giáp đường Lê Duẩn, lộ giới 30 m;

+ Phía Bắc        : Giáp đường Trương Tùng Quân, lộ giới 19 m.

-         Nguồn gốc đất: UBND Tỉnh đã quyết định thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Bảo Tàng Tây Ninh.

-         Mục đích sử dụng đất:  Đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại dịch vụ, Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và Nhà phố thương mại - Shophouse.

-         Thời hạn sử dụng đất:

+ Đối với diện tích đất thương mại dịch vụ - khách sạn:  được cho thuê đất 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

+ Đối với diện tích đất xây dựng Shophouse:

·        Nhà đầu tư: được giao đất 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất;

·        Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất của dự án: được giao đất ổn định lâu dài.

-         Hình thức sử dụng đất:

+ Đối với diện tích đất thương mại dịch vụ - khách sạn: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Đối với diện tích đất xây dựng shophouse: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm:

2.1 Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

a.      Đối với đất Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Khách sạn, diện tích 6.014,5 m2: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là 1.022.197.363 đồng/năm.

* Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định trong 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất.

b.      Đối với đất xây dựng  Shophouse, diện tích 9.695,2 m2: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất là 74.180.203.200 đồng/toàn chu kỳ dự án.

c.      Đối với đất giao thông công cộng, diện tích 6.092,4 m2: nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá đối với 02 loại đất nêu trên có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng về giao thông theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng chung.

2.2  Tiền đặt trước:

a.        Đối với diện tích đất Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Khách sạn: Khoản tiền đặt trước bằng 10% trên giá khởi điểm, tương đương số tiền là 102.220.000 đồng và nộp cùng với hồ sơ khi đăng ký tham gia đấu giá.

b.        Đối với diện tích đất xây dựng  Shophouse: Khoản tiền đặt trước bằng 10% trên giá khởi điểm, tương đương số tiền là 7.418.020.000 đồng và nộp cùng với hồ sơ khi đăng ký tham gia đấu giá.

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: 14 giờ ngày 29/08/2016

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 11 giờ 00’ ngày 28/08/2016 tại Trụ sở Hongduc Corp số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là: 4.000.000 đồng/bộ hồ sơ

7. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

-         Trụ sở Hongduc Corp; Điện thoại: 08 54306688 - 0908765807 – 0903655939 - 0934925719;

-          Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               Giám đốc

          Nơi nhận:

-          Báo Tây Ninh, báo SGGP, đài PT và TH Tây Ninh (để thông báo);               

-          Website: www.taisancong.vn.

-          Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);                                      Huỳnh Hồng Đức

-          UBND phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                                                       

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                                       

-          Trụ sở Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                                          

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)

-          Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh: www.sotnmt.tayninh.gov.vn

-          Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                             

-          Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                          

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 8
    Số người truy cập: 1604134
Dự án đã thực hiện