Chi tiết dịch vụ

Thông báo đấu giá QSDĐ tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

            

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:  01/TB - ĐGTS                                                                                                                                                                                                                 TP HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2016

                                                                               THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp)  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số  03/HĐ-BĐG, ngày 13/01/2016) như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 22.806 m2 đất tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh như sau:

-         Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 588/SĐ-ĐC, tỷ lệ: 1/2000 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành lập ngày 14/08/2015 được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/08/2015.

-         Diện tích khu đất đấu giá: 22.806 m2

-         Phạm vi ranh giới:

+ Phía Bắc: Giáp đường Quốc lộ 22B;

+ Phía Nam: Giáp đất UBND xã Thanh Điền;

+ Phía Đông: Giáp đất UBND xã Thanh Điền;

+ Phía Tây: Giáp đất dân.

-         Nguồn gốc đất: do UBND xã Thanh Điền quản lý.

-         Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng chợ và nhà phố chợ.

-         Thời hạn sử dụng đất:

+ Đất xây dựng nhà lồng chợ và các ki ốt cố định: cho thuê đất đến hết năm 2085 (thời hạn 70 năm) kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

+ Đất xây dựng nhà phố chợ và giao thông, kỹ thuật:

·         Nhà đầu tư: được giao đất 70 năm kể từ ngày có quyết định giao đất;

·        Người mua nhà ở có gắn liền với quyền sử dụng đất của dự án: được giao đất ổn định lâu dài.

-         Hình thức giao đất:

+ Đất xây dựng nhà lồng chợ và các ki ốt cố định: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Đất xây dựng nhà phố chợ và giao thông, kỹ thuật: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm: 26.152.319.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, ba trăm mười chín ngàn đồng).

Trong đó:

-         Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 26.128.931.456,72 đồng, cụ thể:

+ Đất xây dựng nhà phố chợ: 4.002,52 m2 (50 m đầu) x 1.768.348 đồng/m2 + 5.885,42 m2 (sau 50 m) x 1.326.261 đồng/m2 = 14.883.451.251,58 đồng.

+ Đất xây dựng giao thông, kỹ thuật: 4.286,38 m2 (50 m đầu) x 1.414.679 đồng/m2 + 4.883,68 m2 (sau 50 m) x 1.061.009 đồng/m2 = 11.245.480.205,14 đồng.

-         Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đất xây dựng chợ: 3.748 m2 x 6.240 đồng/m2/năm = 23.387.520,00 đồng/năm.

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 29/02/2016

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 19/02/2016 tại Trụ sở Hongduc Corp số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là: 4.000.000 đồng/bộ hồ sơ

7. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

-         Trụ sở Hongduc Corp; Điện thoại: 08 54306688 - 0903611066 – 0903655939 - 0934925719;

-         Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                        Giám đốc

          Nơi nhận:

-          Báo Tây Ninh, đài PT và TH Tây Ninh (để thông báo);                

-          Website: www.taisancong.vn.

-          Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);                      Huỳnh Hồng Đức

-          UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                     

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              

-          Trụ sở Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                              

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)

-          Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh: www.sotnmt.tayninh.gov.vn

-          Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                   

-          Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                   

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 8
    Số người truy cập: 1604137
Dự án đã thực hiện