Chi tiết dịch vụ

Thông báo đấu giá QSDĐ tại đường Huỳnh Thanh Mừng, khu phố 2, TT. Hòa Thành, H. Hòa Thành, T. Tây Ninh

            

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:    217/TB - ĐGTS                                                                        TP HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp)  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số 97/HĐ-BĐG, ngày 15/10/2015) như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tại đường Huỳnh Thanh Mừng, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (khu C-D trung tâm thương mại Long Hoa), như sau:

-         Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 328/SĐ-TL, tỷ lệ: 1/2000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 29/08/2014 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 06/09/2014.

-         Diện tích khu đất: 12.482,1 m2

-         Mục đích sử dụng đất: Xây dựng trung tâm thương mại

-         Nguồn gốc đất: Thu hồi của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Long Hoa.

-         Thời hạn cho thuê đất: 50 năm

-          Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

2. Giá khởi điểm: 2.852.359.564 đồng/khu đất/một năm (Số tiền bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, ba trăm năm mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi bốn đồng/ khu đất/một năm).

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 26/11/2015

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 19/11/2015 tại Trụ sở Hongduc Corp số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là: 3.000.000 đồng/bộ hồ sơ

7. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

-         Trụ sở Hongduc Corp; Điện thoại: 08 54306688 - 0903655939 - 0934925719;

-         Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.             

                                                                                                                                    

                                                                                                                        Giám đốc

          Nơi nhận:

-          Báo Tây Ninh, đài PT và TH Tây Ninh (để thông báo);                

-          Website: www.taisancong.vn.

-          Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);                   Huỳnh Hồng Đức

-          UBND TT  Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                       

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              

-          Trụ sở Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                              

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)

-          Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh: www.sotnmt.tayninh.gov.vn

-          Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                   

-          Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                   

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 7
    Số người truy cập: 1603485
Dự án đã thực hiện