Chi tiết dịch vụ

Thông báo đấu giá QSDĐ tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

            

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  02/TB - ĐGTS                                                            TP HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp)  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số  05/HĐ-BĐG, ngày 15/01/2016) như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 149,8 m2 tiếp giáp mặt tiền đường Tôn Đức Thắng tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh như sau:

- Địa điểm khu đất: tiếp giáp mặt tiền đường Tôn Đức Thắng tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính số 508, tỷ lệ: 1/500 do Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 02/07/2015.

- Diện tích khu đất: 149,8 m2 (đã trừ lộ giới quy hoạch).

- Nguồn gốc: Nhà nước thu hồi đất thuộc quyền quản lý của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh.

- Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất: Xây dựng nhà ở đô thị.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài

  - Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm: 1.473.940.628 đồng/khu đất  (Số tiền bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ngàn, sáu trăm hai mươi tám đồng).

Trong đó:

- Giá khởi điểm về đất:

                        149,8 m2 x 9.628.000 đồng/m2 = 1.442.274.000 đồng/khu đất

- Giá trị tài sản trên đất: 31.666.228 đồng.

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 02/03/2016

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 24/02/2016 tại Trụ sở Hongduc Corp số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

-         Trụ sở Hongduc Corp; Điện thoại: 08 54306688 - 0903611066 – 0908765807 - 0934925719;

-         Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                        Giám đốc

          Nơi nhận:

-          Báo Tây Ninh (để thông báo);                

-          Website: www.taisancong.vn.

-          Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);                           Huỳnh Hồng Đức

-          UBND thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                    

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              

-          Trụ sở Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                              

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)

-          Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh: www.sotnmt.tayninh.gov.vn

-          Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                   

-          Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                   

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 5
    Số người truy cập: 1604154
Dự án đã thực hiện