Chi tiết đấu giá

Thông báo bán đấu giá " Vật tư thu hồi 8 phòng học của Trường Trung học cơ sở Hựu Thạnh"

(11/02/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:     36 /TB - ĐGTS                                                                         TP HCM, ngày  11 tháng 02 năm 2014

                                                                     THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá đất vật tư thu hồi”

 

Cơ quan bán đấu giá: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Hồng Đức

Cơ quan có tài sản bán đấu giá: Trường Trung học cơ sở Hựu Thạnh.

Tài sản bán đấu giá: Vật tư thu hồi 8 phòng học của Trường Trung học cơ sở Hựu Thạnh

 • Khối lượng theo hồ sơ thiết kế đưa ra bán đấu giá: (Tính từ mặt nền trở lên, không được đào móc sắt ở nền móng phòng học) chi tiết như sau:

 

STT

Tên tài sản

Nhãn hiệu

ĐVT

Số lượng

1

Đòn tay

0,7 x 0,14 x 4m x 192 cây

m3

7.526

2

So đủa

0,04 x 0,06 x 4,4m x 192 cây

m3

2.027

3

Khung sắt cửa sổ

1,2 x 1,3 x 16

m2

24,96

4

Khung sắt cửa sổ

2,0 x 1,3 x 16

m2

41,60

5

Cửa đi lá sách

1,2 x 2,2 x 8

m2

21,12

6

Cửa sổ lá sách

1,2 x 1,3 x 10

m2

15,6

7

Cửa sổ lá sách

2,0 x 1,3 x 12

m2

31,2

8

Ngói 1m2 = 22 viên

563,2 m2

viên

12.390

9

Sắt phế liệu

 

kg

2.000

 

Giá khởi điểm: 58.008.400 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu, không trăm lẻ tám ngàn, bốn trăm đồng)

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/bộ hồ sơ.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: 14h30, ngày 21/02/2014

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường của Hội đồng bán Đấu giá đất Phong Hóa huyện Đức Hòa; Địa chỉ: Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 19/02/2014 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp - số 89A, Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP. HCM hoặc tại CN Hongduc Corp tại tỉnh Long An – số 36A, Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (nhận tiền đặt trước và hồ sơ tham dự đấu giá tại Hội đồng bán Đấu giá huyện Đức Hòa từ 8h30 đến 12h00 phút ngày 18/02/2014)

Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về tài sản và lịch xem tài sản tại:

 • Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: (08) 39 308.186 – 0903611066 – 0904066420
 • Chi nhánh Hongduc Corp tại tỉnh Long An; Điện thoại: 072-3580979
 • Trường Trung học cơ sở Hựu Thạnh; Điện thoại: 072-3851237

                    

Nơi nhận:                                                                                                        

 • Báo Long An (để thông báo);
 • Trường Trung học cơ sở Hựu Thạnh (để n/yết, phối hợp);                                        Giám đốc
 • CN CP TM DV Và TV Hồng Đức tại Long An (để n/yết);
 • Văn phòng CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết);
 • Nơi tổ chức bán đấu giá tài sản (niêm yết)
 • Nơi có tài sản bán đấu giá (niêm yết);
 • Website: taisancong.vn                                                                                                                  

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)                     Huỳnh Hồng Đức

 • Lưu HS/VT,

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                                                                                       

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 6
    Số người truy cập: 1524657
Dự án đã thực hiện