Chi tiết đấu giá

Thông báo BĐG QSDĐ tại đường Trần Hưng Đạo, KP1, phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

(02/10/2014)

           

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   335 /TB - ĐGTS                                                           TP HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                                                            THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số 93/HĐ-BĐG, ngày 15/08/2014 và Phụ lục hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/PL-93/HĐ-BĐG ngày 30/09/2014) như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh như sau:

 • Tổng diện tích khu đất: 4.554,4 m2.
 • Nguồn gốc: Đất công.
 • Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích đo bản đồ địa chính số 261/SĐ-TĐ tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tây Ninh lập ngày 23/10/2013 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/10/2013.
 • Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án xây dựng khu văn phòng, nhà kho và bãi đậu xe.
 • Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
 • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với nhà đầu tư trong nước, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần trong cả thời gian thuê đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Giá khởi điểm: 7.808.654.361 đồng (Số tiền bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, sáu trăm năm mươi bốn ngàn, ba trăm sáu mươi mốt đồng).

3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 10/11/2014

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 11 giờ 00’ ngày 31/10/2014 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp số 89A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

6. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

 • Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: 08 39308186 - 0903611066 - 0932134549;
 • Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                              

                                                                                                       Giám đốc

          Nơi nhận:

 • Báo Tây Ninh, Báo SGGP, đài PT và TH Tây Ninh (để thông báo);                
 • Website: www.taisancong.vn
 • Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);               Huỳnh Hồng Đức
 • UBND phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                                 
 • Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              
 • VP Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                                   
 • Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)
 • Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (www.sotnmt.tayninh.gov.vn)
 • Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                   

 • Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                                           

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 4
    Số người truy cập: 1524643
Dự án đã thực hiện