Chi tiết đấu giá

Thông báo đấu giá QSDĐ KP2, TT Tân Châu (lần 2)

(30/07/2015)

           

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 146/TB - ĐGTS                                              TP HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

         “V/v đấu giá bất động sản”

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp)  tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá tài sản số 16/HĐ-BĐG, ngày 10/02/2015 và Phụ lục hợp đồng đấu giá tài sản số 01/PL-16/HĐ-BĐG ngày 28 tháng 07 năm 2015) như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tại mặt tiền đường Lê Duẩn, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, như sau:

 • Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 185/TL-ĐC tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trích lập ngày 01/07/2014 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 23/9/2014.
 • Diện tích khu đất bán đấu giá: 5.213,2 m2
 • Nguồn gốc: đất công.
 • Mục đích sử dụng đất: Xây dựng siêu thị tổng hợp
 • Thời gian thuê đất: 50 năm
 • Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm

2. Giá khởi điểm: 214.724.070 đồng/năm (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn, không trăm bảy mươi đồng/ năm).

3. Thời gian dự kiến đấu giá: ngày 09/09/2015

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký tham dự, xem tài sản, mua hồ sơ tham gia đấu giá:  từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 01/09/2015. Khách hàng tham khảo thông tin tài sản và các mẫu biểu đăng ký tham gia đấu giá tại website Hongduc Corp: www.hongducco.vn  thư mục Thông báo đấu giá QSDĐ KP2, TT Tân Châu (lần 2) hoặc tại Trụ sở Hongduc Corp Số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: theo Điều 9 của quy chế đấu giá, thời gian từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 01/09/2015.

7. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng đường bưu điện (không nhận trực tiếp),  hồ sơ được niêm phong gửi cho tổ chức đấu giá là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức, địa chỉ: Số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP.HCM (theo quy chế đấu giá).

8. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là: 3.000.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

 • Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: 08 54306688 - 0903611066 – 0903 655 939 – 0934 925 719;
 • Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                           Giám đốc

          Nơi nhận:

 • Báo Tây Ninh, đài PT và TH Tây Ninh, báo SGGP (để thông báo);                
 • Website: www.taisancong.vn
 • Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);               Huỳnh Hồng Đức
 • UBND TT Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh tỉnh Ninh (để n/yết);                            
 • Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              
 • VP Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                                     
 • Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)
 • Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh: www.sotnmt.tayninh.gov.vn
 • Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về

tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản)                                                                                   

 • Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                 

Vui lòng nhấn vào các đường link bên dưới để tải về các file:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Quy chế bán đấu giá tài sản

Hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 9
    Số người truy cập: 1604158
Dự án đã thực hiện