Chi tiết đấu giá

Thông báo bán đấu giá bất động sản tại đường 30/4, KP 1, P. 1, TP. Tây Ninh, T. Tây Ninh

(01/07/2014)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   222 /TB - ĐGTS                                                                                                                                 TP HCM, ngày  26  tháng 06 năm 2014

                                                                           THÔNG BÁO

         “V/v Bán đấu giá bất động sản”

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền cho Công ty Cổ Phần TM DV Và Tư Vấn Hồng Đức (Hongduc Corp) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (theo hợp đồng bán đấu giá Tài Sản số 78/HĐ-BĐG, ngày 26/06/2014), như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khu đất tọa lạc tại đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh như sau:

-         Tổng diện tích khu đất: 1.436,6 m2. Nguồn gốc: đất công.

-         Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 1612 SĐ-TL tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh lập ngày 26/7/2012.

-         Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

-         Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

-         Hình thức giao đất: Nếu là nhà đầu tư trong nước thì áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nếu là nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

2. Giá khởi điểm: 14.162.002.800 đồng (Số tiền bằng chữ: Mười bốn tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, không trăm lẻ hai ngàn, tám trăm đồng).

            3. Thời gian dự kiến bán đấu giá: ngày 06/8/2014

4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường - số 606 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian tham khảo, đăng ký, mua hồ sơnộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’ ngày 01/08/2014 tại Văn phòng giao dịch Hongduc Corp số 89A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM hoặc tại Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh;  Địa chỉ: số 606 đường 30/4, Khu phố 1 - Phường 3 – Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

6. Địa điểm liên hệ để biết thêm chi tiết về pháp lý tài sản và lịch xem tài sản tại:

-         Văn phòng giao dịch Hongduc Corp; Điện thoại: 08 39308186 - 0903611066 - 0904066420;

-         Hoặc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 066 3815559.            

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 Giám đốc

          Nơi nhận:

-          Báo Tây Ninh, Báo SGGP, đài PT và TH Tây Ninh (để thông báo);                

-          Website: www.taisancong.vn

-          Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (để n/yết, phối hợp);               Huỳnh Hồng Đức

-          UBND phường 1, thành phố, tỉnh Tây Ninh (để n/yết);                                               

-          Nơi có tài sản bán đấu giá (để n/yết);                                                                                                              

-          VP Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (để n/yết)                                                                     

-          Website Cty CP TM DV Và TV Hồng Đức (www.hongducco.vn)                                      

-          Lưu HS/VT, niêm yết

* Khách hàng đăng ký (thay giấy mời)                                                                                                   

Thông báo đấu giá khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 6
    Số người truy cập: 1524655
Dự án đã thực hiện