Chi tiết tin tức

Đại hội Công đoàn cơ sở Hongduc Corp

(21/02/2022)

Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm Xây dựng đội ngũ nhân viên của công ty ngày càng vững mạnh, có trình độ văn hoá, tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm. Nâng cao vai trò tổ chức đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, Tăng cường các mặt hoạt động xã hội của công đoàn, chăm lo đời sống người lao động.

Tin tức khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 5
    Số người truy cập: 1604125
Dự án đã thực hiện