Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ kế toán- Dịch vụ thuế

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu, dịch vụ báo cáo thuế của Hongduccorp mang đến cho quý khách hàng Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng với chi phí dịch vụ thấp nhất.

1. Dịch vụ kế toán: 

- Dịch vụ làm kế toán tháng cho Doanh nghiệp.

- Dịch vụ kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo kế toán cho Doanh nghiệp.

- Ghi sổ kế toán, mở sổ kế toán, ghi chép, lên các báo biểu kế toán

- Lập báo cáo tài chính quý, năm.

- Cho thuê kế toán viên, kế toán trưởng doanh nghiệp

Là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chúng tôi hiểu rằng việc thiết lập một hệ thống kế toán đúng đắn phù hợp với tình hình hiện tại cũng như xu hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp là quan trọng, đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.

 

2. Dịch vụ thuế:

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng

- Lập báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng năm

- Lập hồ sơ, thủ tục xin hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế

- Lập báo cáo kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp năm

- Lập các báo cáo về quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp năm

- Tính, kê khai và xác định nghĩa vụ Thuế thu nhập cá nhân

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 5
    Số người truy cập: 1589841
Dự án đã thực hiện