Chi tiết dịch vụ

Đối tượng và quy trình đấu giá tài sản

 

1. Đối tượng đấu giá tài sản

+       Bất động sản: Đất đai, nhà xưởng, cao ốc văn phòng….

+       Động sản: Trang máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất….

+       Cổ phiếu, trái phiếu.

+       Thương hiệu, bản quyền.

2. Quy trình bảy bước với đấu giá

+       Công bố thông tin vật phẩm được đấu giá

+       Thẩm định và công bố giá khởi điểm

+       Thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá

+       Bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc tiền tham gia đấu giá.

+       Công bố bước giá.

+       Đấu giá và công nhận kết quả người thắng đấu giá

+       Thiết lập hợp đồng kinh tế khi trúng đấu giá.

Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 4
    Số người truy cập: 1604163
Dự án đã thực hiện