Chi tiết dịch vụ

Thẩm định giá trị vô hình

Giá trị hay giá trị thị trường của một công ty được cấu thành từ hai thành phần: giá trị hữu hình (như luồng tiền mặt hay doanh lợi) và giá trị vô hình. Giá trị vô hình dựa trên đánh giá của thị trường về khả năng một công ty sẽ giữ cam kết về mức tăng trưởng trong tương lai đến mức độ nào. Trong vòng 20 năm qua, giá trị vô hình đã dần trở thành một phần không thể thiếu của tổng giá trị thị trường..

Dịch vụ thẩm định giá trị vô hình của Hongduc corp sẽ giúp cho doanh nghiệp định lượng giá trị vô hình tiềm ẩn, đánh giá tiềm năng và sự phát triển, thiết lập nên hệ thống quản lý tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị hiện hữu một cách hiệu quả.

-      Phân loại tài sản vô hình:

+    Các sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng, bí mật kinh doanh.

+    Bản quyền tác giả và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật.

+    Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, đặc điểm nhận dạng sản phẩm.

+    Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng.

+    Phương pháp, chương trình, hệ thống, thủ tục, khảo sát, nghiên cứu, dự báo, dự toán, danh sách khách hàng, các số liệu kỹ thuật.

+    Và các loại tài sản vô hình khác (như đội ngũ nhân lực, vị trí kinh doanh...).

Thẩm định giá trị vô hình phục vụ việc cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc kêu gọi vốn đầu tư, nhượng quyền thương hiệu...Các công ty ngày nay đã phát triển mô hình định giá thương hiệu lên thành một công cụ quản lý rất hiệu quả.

-      Mục đích thẩm định giá:

+    Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

+    Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng

+    Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

+    Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.

+    Xác định giá trị đầu tư.

+    Các mục đích khác

gao sach gao mam vay tin dung seo cong huong may han hong ky
Dịch vụ khác
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!      Huỳnh Hồng Đức
  0903.611.066
Đếm số lượng truy cập     Số người online: 320
    Số người truy cập: 1604117
Dự án đã thực hiện